چهارشنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۳
۱۴:۳۲:۲۵

تماس بگیرید: 0763209

بلاگ خبری

آخرین مطالب در حوزه حمل و نقل
باربری

کلیه مدیران محترم شرکت های حمل و نقل تحت پوشش

با سلام:

          احتراماً به آگاهی میرساند بر اساس هماهنگی به عمل آمده با مدیریت محترم پایانه بار و انجمن رانندگان اعلان بار روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ لغایت ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ به مدت ۴۸ ساعت تعطیل است و شروع اعلان بار از ساعت ۸ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ می باشد ضمنا اعلان بار ساعت ۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ لغایت ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ تعطیل و شروع آن از ساعت ۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ می باشد .  

منبع : انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل جاده ای بندرعباس

نظرات