سه شنبه, ۸ خرداد , ۱۴۰۳
۲۳:۵۸:۳۲

تماس بگیرید: 0763209

بلاگ خبری

آخرین مطالب در حوزه حمل و نقل
باربری

کلیه مدیران محترم شرکتهای حمل ونقل تحت پوششموضوع: الزام درج ارزش واقعی کالا در بارنامه

احتراما ، با توجه به بروز مشکلاتی در خصوص پرونده های بیمه ای برای شرکتهای محترم عضو به اطلاع می رساند طبق مواد ۳۸۶ و ۳۸۸ باب هشتم قانون تجارت و تأکید بر مسئولیت متصدی حمل و نقل در برابر خسارات و تقصیرات و قیمت کالا در مدت حمل . لذا به منظور صیانت از منافع اعضای محترم و بر اساس ماده ۳۷۹ قانون تجارت و تاکید بر اعلام شرایط کالا و ارزش آن توسط فرستنده به . شرکت حمل ونقل ، خواهشمند است در صورت عدم اعلام کتبی ارسال کننده و عدم قبول مسئولیت مازاد ارزش اعلامی و سلب هرگونه ادعا و دعوی حقوقی از سوی خود و اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث ، ارزش روز کالا در کشور به همراه ارزش کانتینر مبنای ارزش مندرج در بارنامه قرار گیرد. ضمنا یادآور می گردد دارا بودن بیمه های باربری صاحبان کالا رافع مسئولیت شرکتهای حمل ونقل نخواهد بود . و در صورت ارسال نامه کتبی رعایت اصالت امضاء کننده و همخوانی با نام فرستنده در بارنامه الزامی می باشد. مراتب جهت بهره برداری و اقدام لازم و جلوگیری از بروز ضرر و زیان به اعضای محترم به حضورتان ارسال می گردد.

منبع : انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل

نظرات