چهارشنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۳
۱۲:۴۸:۰۳

تماس بگیرید: 0763209

بلاگ خبری

آخرین مطالب در حوزه حمل و نقل

هزینه دیرکرد کانتینر خالی و قوانین مرتبط به آن

هزینه دیرکرد کانتینر خالی از مبدا بندرعباس

هزینه دیرکرد عودت کانتینر خالی در حمل و نقل داخلی جاده ای بر اساس مدت سفر از مبدا حمل به مقصد مورد نظر و بر اساس مسافت محاسبه می شود
برای محمولات کانتینری که به صورت رفت و برگشت حمل می شوند، راننده طی مدت سفر تعیین شده می بایست محموله را در مقصد تحویل و کانتینر خالی را در موعد مقرر توسط كه در بارنامه نيز ذكر گرديده عودت دهد و در صورت عدم عودت کانتینر خالی، بر اساس جدول ذیل، جریمه یا دیرکرد را باید بپردازد. لازم به ذکر است این جریمه از کرایه برگشت کانتینر خالی کسر خواهد شد
راننده موظف است پس از تخلیه کالا، وجود هرگونه خسارت داخل کانتینر را به صاحب کالا یا انبار محل تخلیه اعلام تا در بارنامه اش قید نماید در غیر اینصورت جبران کلیه خساراتی که در صورتجلسه تحویل کانتینر خالی قید می شود متوجه راننده خواهد بود،قابل ذكر ميباشد كه خسارت هاي وارده به كانتينر قبل از بارگيري بر عهده كشتيراني مربوطه،درحين بارگيري برعهده محوطه بارگيري و پس از تخليه بار تا زمان عودت بر عهده راننده ميباشد.
نكته: طبق مصوبه انجمن صنفي رانندگان خسارت كف و سقف كانتينر اگر طبق شناسنامه كانتينر در مبدا و تاييد صاحب كالا پس از تخليه كالا در مقصد باشد برعهده راننده نميباشد، مگر اينكه در زمان عودت خسارتي بيش از شناسنامه كانتينر يا تاييديه صاحب كالا به كانتينر وارد گردد كه طبق شناسنامه نباشد و كشتيراني اعلام خسارت نمايد كه مي بايست در مدت زمان معلوم به شركت حمل و نقل اعلام گردد كه خسارت از راننده اخذ گردد.
نكته: درصورت عدم تخليه بار در مقصد در موعد مقرر ( ٧ ساعت) در زمان اداري،مدت زمان خواب راننده در مقصد به مدت سفر قانوني راننده اضافه ميگردد.


نظرات