چهارشنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۳
۰۱:۲۶:۲۰

تماس بگیرید: 0763209

بلاگ خبری

آخرین مطالب در حوزه حمل و نقل
باربری

لزوم شفاف سازی گمرک درباره محموله سرم بدون تاریخ/ حمل یکسره دارو همچنان برقرار است؟

گمرک با وجود اینکه پیش از این دستورالعملی برای حمل یکسره دارو صادر کرده بود، مانع از خروج محموله سرم بدون تاریخ تولید و… تا زمان ارسال تاییده از سوی سازمان غذا و دارو شد.

علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات  در مکاتبه ای با  مدیر کل محترم گمرک تهران اعلام کرد، بازگشت به نامه ۱۴۰۰/۷۲۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۶/۷ موضوع محموله‌های سرم وارداتی موجود در آن گمرک اعلام می دارد ضمن رعایت کامل مفاد بخشنامه شماره ۱۰۶/۱۴۰۰/۶۵۹۸۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۱ معاونت محترم فنی گمرک ایران در خصوص محموله سرم های وارداتی فاقد تاریخ اعتبار و تولید می باشد با عنایت به اینکه مرجع رسیدگی کننده و صادر کننده مجوز ترخیص وزارت بهداشت می باشد فلذا تا اخذ و اعلام نظر وزارت متبوع مبنی بر مجاز بودن در ادامه تشریفات ترخیص کالای مربوطه اقدامی در جهت ترخیص به صورت حمل یکسره و از محل حداقل اسناد مجاز نمی باشد.

گفتنی است، در زمان حمل یکسره، خوشبختانه درب خروج گمرک اجرایی همچنان وظایف نظارتی خود را هرچند در مقیاس کوچک تر انجام میدهد. بر همین اساس در زمان خروج این محموله نیز به دلیل ابهام ایجاد شده در خصوص تاریخ تولید استعلام از دفتر واردات گمرک ایران اخذ می‌شود و فعلا اجازه ترخیص به این محموله تا زمان شفاف سازی  و ارائه مجوز از سوی سازمان غذا  و دارو داده نشده است.

لازم به ذکر است،  گمرک چندی قبل در ابلاغیه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در بیانات اخیر درباره تأمین واکسن، چه از راه واردات و چه با تولید داخل و تأمین دارو برای بیماران تاکید کرده بود هرگونه کالای وارداتی مرتبط با کرونا باید بدون تخلیه در انبار، از پای پرواز یا توسط کامیون حامل این اقلام و بدون انجام تشریفات گمرکی (به جز بازرسی اجمالی)، با اخذ مجوز یا درخواست وزارت بهداشت، از گمرکات اجرایی مربوطه، با تنظیم صورتجلسه و به صورت شبانه‌روزی صورت پذیرد.

همچنین باید فرصت لازم به صاحب کالا جهت ادامه تشریفات گمرکی، بعد از خروج کالا داده شود و آمار اقدامات صورت پذیرفته بقید فوریت به  معاونت فنی منعکس شود ضمن اینکه در شرایط بحرانی حادث شده، هیچگونه ایستایی و تعلل از سوی هیچ دستگاهی در این زمینه پذیرفته نبوده و متصدیان ذیربط مکلفند درصورت وجود هرگونه ایستایی، کارشکنی و تخلف احتمالی، مراتب را به معاونت فنی، در هر ساعت از شبانه روز و به هرنحو مقتضی منعکس و کسب تکلیف نمایند.

منبع : https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/16/2567306/

نظرات