چهارشنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۳
۱۴:۰۶:۰۹

تماس بگیرید: 0763209

بلاگ خبری

آخرین مطالب در حوزه حمل و نقل

صادرات کدام کالاها بیشتر شد؟

تجارت خارجی غیر نفتی کشور در اردیبهشت ماه به ۱۱میلیون و ۹۰۰هزار تن و به ارزش هفت میلیارد و ۸۳میلیون دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تجارت خارجی غیر نفتی دو ماهه کشور به  ۲۲.۲میلیون تن کالا و به ارزش ۱۲.۸میلیارد دلار رسید که  ۱۱.۹میلیون تن، به ارزش هفت میلیارد  و ۸۳ میلیون دلار آن مربوط به اردیبهشت ماه است.

 از این میزان تجارت خارجی در  ماه اردیبهشت، هشت میلیون و ۵۷۹هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۳۵۲میلیون دلار مربوط به صادرات کالاهای ایرانی است و مابقی  آن به وزن سه میلیون و ۳۲۱هزار تن، به ارزش سه میلیارد و ۷۳۱میلیون دلار مربوط به واردات کالا به کشور است.

در این خصوص سخنگوی گمرک گفت: با وجود رشد ۴۸درصدی صادرات از لحاظ ارزش در مجموع دو ماه ابتدایی سال نسبت به این مدت در سال قبل، در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه با ۲۷۷هزارتن کالای  بیشتر و ۳۸۴میلیون دلار فروش بیشتر، رشد ۳.۳درصدی در وزن و ۱۳درصدی در ارزش را شاهد بودیم و در واردات نیز یک میلیون و ۲۸۰هزار تن کالا با ارزشی بیشتر از ۹۳۷ میلیون دلار نسبت به فروردین ماه، واردات قطعی بیشتری داشتیم که این میزان، رشد ۶۲.۵درصدی در وزن و ۳۳.۵درصدی در ارزش واردات نسبت به فروردین ماه به شمار می آید.

صادرات کدام کالاها در اردیبهشت ماه بیشتر شد؟

در ۳۱ روز اردیبهشت امسال در رویه صادرات، نسبت به سال ۹۹، ۷۲۰ میلیون دلار کالا بیشتر صادر شد که معادل رشدی ۲۷.۵ درصدی است و در همین مدت نسبت به اردیبهشت سال قبل در رویه واردات، ۵۹۵میلیون دلار کالا بیشتر وارد شده که ۱۹ درصد بیشتر بوده است. البته در وزن در هر دو رویه کاهش ۵۳۱هزار تنی و ۶۱۲هزار تنی را شاهد بودیم که منفی ۶درصد وزن صادرات و منفی ۱۵.۵درصد وزن واردات است.  

سخنگوی گمرک در خصوص مقاصد صادراتی کالاهای ایرانی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ گفت : در دومین ماه سال، چین با دو میلیون و ۳۹۹هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۸۹میلیون دلار، عراق با یک میلیون و ۵۸۶هزار تن به ارزش ۵۲۵میلیون دلار، اماران با یک میلیون و ۲۰۵هزار تن به ارزش ۴۳۲میلیون دلار، ترکیه با ۱۹۳هزار تن به ارزش ۲۱۱میلیون دلار و افغانستان با ۴۵۹هزار تن به ارزش ۱۹۰میلیون دلار، پنج مقصد اول کالاهای صادراتی کشور در اردیبهشت ماه بودند.  

وی افزود: امارات با ۹۵۳هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۵۵میلیون دلار، چین با ۲۴۰هزار تن به ارزش ۸۳۲میلیون دلار، ترکیه با ۴۰۹هزار تن به ارزش ۳۹۵میلیون دلار، سوئیس با ۳۰۰هزار تن به ارزش ۲۲۷میلیون دلار و آلمان با ۱۱۸.۵هزار تن به ارزش ۱۷۱میلیون تن، پنج شریک کشورمان برای تامین کالاهای مورد نیاز کشور بودند.  

ترانزیت کشور در اردیبهشت ماه مانند فروردین روند خوبی دارد و ۹۳۳هزار تن کیلومتر، میزان کالاهای عبوری از کشورمان در این ماه بوده است.

منبع : khabaronline.ir/news/1524824

نظرات