چهارشنبه, ۳۰ خرداد , ۱۴۰۳
۰۱:۲۷:۵۹

تماس بگیرید: 0763209

بلاگ خبری

آخرین مطالب در حوزه حمل و نقل
تعرفه حق خواب

حق توقف سال ۱۴۰۰ معتبر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

کلیه مدیران محترم شرکتهای حمل و نقل تحت پوشش

تصویر بخشنامه شماره ۴۰۰/۹۵۴۰ /الف/ک مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان موسسات و شرکتهای حمل و نقل داخلی کالای کشور در خصوص نرخ و نحوه محاسبه حق توقف برای کامیون ها و کشنده های مختلف جهت اجرا از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ لغایت ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ به مدت یکسال به پیوست ارسال می گردد.

حق توقف
باربری بندرعباس
خسارت دیرکرد

نظرات