جمعه, ۱۱ خرداد , ۱۴۰۳
۰۳:۰۰:۴۱

تماس بگیرید: 0763209

بلاگ خبری

آخرین مطالب در حوزه حمل و نقل
باربری

جریمه در انتظار کامیون های ترانزیتی که دیر به گمرک مقصد برسند

بر اساس بخشنامه جدید ترانزیت، در صورتی که کامیون های عبوری با تأخیر نسبت به زمان تردد بین گمرکات ورودی و خرجی را طی کنند، جریمه خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، رضا راستی مدیرکل ترانزیت گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد تا فاصله بین گمرک‌های ورودی و خروجی کامیون‌های حامل کالاهای ترانزیتی را در هر ۵۰۰ کیلومتر معادل یک شبانه روز در نظر بگیرند.

در این بخشنامه آمده:

«جهت اعمال جریمه موضوع ماده ١٠٩ قانون امور گمرکی و مرتبط با رویه عبور کالا مطابق بخشنامه‌های قبلی این دفتر (دفتر ترانزیت) و مفاد تبصره ١ ماده ٢ آئین نامه روان سازی و سلامت ترانزیت خارجی کالا مهلت مجاز برای ارسال کالا از هنگام خروج کالا از گمرک مبدأ و تا هنگام وصول به گمرک مقصد را به ازای هر ٥٠٠ کیلومتر یک شبانه روز مد نظر قرار دهند.»

از دیگر مفاد بخشنامه مذکور می‌توان به اعمال جریمه در صورت تأخیر در وصول کالای عبوری نسبت به زمان مندرج در اظهارنامه گمرکی اشاره کرد:

«بدیهی است تأکید می‌گردد در صورت وصول با تأخیر کالای عبوری گمرکات می‌بایست ضمن ارزیابی دقیق محفظه حامل کالا و پلمب الصاقی نسبت به مطابقت کامل کالا با اسناد مربوطه مبادرت نموده و در صورتی که کالا با اسناد مربوطه مطابقت داشته باشد در رابطه با تأخیر در وصول کالا و با در نظر گرفتن مهلت مجاز اعلامی طبق ماده ١٠٩ قانون امور گمرکی و لحاظ آخرین میزان جریمه مصوب ابلاغی اقدام لازم را معمول نمایند.»

بخشنامه‌ای برای تسهیل ترانزیت یا ضد ترانزیت؟

برخی کارشناسان معتقدند اگرچه این بخشنامه در راستی اجرای آئین نامه روان سازی ترانزیت، صادر شده، اما با توجه به اینکه در آن نسبت به تأخیر در وصول کالاهای ترانزیتی به گمرک خروجی، جریمه در نظر گرفته شده است، ممکن است با برنامه‌های در نظر گرفته شده برای توسعه ترانزیت از سوی وزارت راه و شهرسازی، در تعارض باشد.

جریمه در انتظار کامیون های ترانزیتی که دیر به گمرک مقصد برسند

منبع : mehrnews.com/xWGNW

نظرات