سه شنبه, ۲۹ خرداد , ۱۴۰۳
۱۴:۲۰:۱۸

تماس بگیرید: 0763209

بلاگ خبری

آخرین مطالب در حوزه حمل و نقل
باربری

توافقات صنفی انجمن ها ۱۴۰۱

با سلام ، احتراما توافقات بروز شده فی ما بین دو انجمن جهت استحضار و اجرا آن ، از اعلان بار صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ به پیوست ارسال می گردد. بدیهی است کلیه توافقات قبلی از تاریخ فوق الذکر ملغی و قابلیت اجرائی ندارد.

انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل جاده های بندرعباس

نظرات