چهارشنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۳
۱۲:۱۴:۲۵

تماس بگیرید: 0763209

بلاگ خبری

آخرین مطالب در حوزه حمل و نقل

تعرفه خدمات فورواردری ۱۳۹۸

منبع:انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران

انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران

جهت اطلاع بیشتر شما می توانید فایل بخشنامه تعرفه خدمات فورواردری ۱۳۹۸ را از اینجا دریافت نمایید.

نظرات