چهارشنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۳
۱۴:۳۵:۰۳

تماس بگیرید: 0763209

بلاگ خبری

آخرین مطالب در حوزه حمل و نقل
تعرفه حق توقف ( نرخ حق خواب )

تعرفه حق توقف ( نرخ حق خواب ) بندرعباس

بخشنامه و تعرفه کانون محترم انجمن های صنفی کارفرمایان شرکتهای حمل و نقل کالای کشور در خصوص حق توقف برای انواع کامیون ها

تعرفه حق توقف ( نرخ حق خواب )

تعرفه حق توقف ( نرخ حق خواب )

تعرفه حق توقف ( نرخ حق خواب )
تعرفه حق توقف ( نرخ حق خواب )

نظرات