سه شنبه, ۲۹ خرداد , ۱۴۰۳
۱۲:۵۸:۰۴

تماس بگیرید: 0763209

بلاگ خبری

آخرین مطالب در حوزه حمل و نقل
باربری

ترانزیت

ترانزیت چیست؟

انتقال کالایی گمرک نشده تحت نظارت گمرک، از گمرکی به گمرک دیگر ترانزیت نامیده میشود. به عبارت دیگر وقتی که فروشنده کالایی را ارسال میکند اما هنوز به خریدار نرسیده است و کالا در مسیر است. ترانزیت فعالیتی بین المللی است که هر کشور قوانین خود را مطابق با قوانین بین المللی وفق می دهد.

انواع ترانزیت کالا:

۱٫ترانزیت خارجی                                                                                         

در این نوع ترانزیت کالا از مبدا حرکت کرده و طبق بارنامه برای رسیدن به مقصد از کشور یا کشورهایی تحت عنوان کشورهای ترانزیت عبور میکند. کالا وارد قلمرو گمرکی مجاز میشود و در زمان مشخصی باید از آنجا خارج شود.

۲٫ترانزیت داخلی

در این نوع ترانزیت، کالا از یک گمرک مجاز داخلی کشور به گمرک مجاز داخلی دیگری جهت انجام تشریفات گمرکی انتقال داده می شود.

۳٫ترانزیت به خارج

در این نوع ترانزیت، کالا از یک گمرک مجاز در داخل کشور مبداء به گمرکیمجاز در خارج از مرز گمرکی کشور مبداء انتقال داده می شود.

۴٫ترانزیت به داخل

در این نوع ترانزیت کالا از گمرک مرزی به گمرک مجاز داخل کشور انتقال داده می شود تا مراحل ترخیص و تشریفات گمرکی در آنجا انجام شود. ترانزیت به داخل میتواند به صلاحدید گمرک و بوسیله خود گمرک و یا به درخواست صاحب کالا انجام شود.

منبع : https://importdtc.com/

نظرات