سه شنبه, ۲۶ تیر , ۱۴۰۳
۱۱:۱۹:۲۳

تماس بگیرید: 0763209

بلاگ خبری

آخرین مطالب در حوزه حمل و نقل
باربری

تامین منافع ملی کشور با استراتژی خطوط ترانزیتی چندگانه انعطاف پذیر

وابستگی زیاد به یک مسیر ترانزیتی پاشنه آشیل امنیت ملی کشور خواهد بود، گفت: استراتژی خطوط ترانزیتی چندگانه انعطاف پذیر، قابلیت تامین منافع ملی کشور دارند.


یک کارشناس حمل و نقل معتقد است وابستگی زیاد به یک مسیر ترانزیتی پاشنه آشیل امنیت ملی کشور خواهد بود.

به گزارش تین نیوز، وی در بخش نظرهای کاربران این شبکه خبری نوشت: احیای راه آهن قدیمی ایران- آذربایجان- ارمنستان، بین کشورهای ایران و آذربایجان و ارمنستان ارتباط ترانزیتی ایجاد می کند که از طریق آن حتی می توان به گرجستان و ترکیه متصل شد.

وی افزود: با توجه به این که خط آهن بندر انزلی در آستانه اتمام است و ایجاد خط ترانزیت دریایی بین بندر انزلی و باکو کریدور ترانزیتی شمال به جنوب را احیا کرده و از طریق راه آهن شمال جنوب به اقیانوس هند و دریای خزر می رسد بنابراین از طریق دریا حمل و نقل ترکیبی، می توان خط ترانزیت راه آهن باکو- گرجستان را راه اندازی کرد و از طریق دریای سیاه به اروپا وصل شد تا اتکای ترانزیتی ایران به ترکیه را کاهش یابد.

این کاربر تین نیوز، تاکید کرد: همچنین می توان از طریق آذربایجان به خط آهن روسیه و  شمال اروپا  متصل شد و در این مورد می توان گفت دیپلماسی اقتصادی کلید رفع همه این محدودیت ها است. 

وی با تاکید بر لزوم متنوع شدن خطوط ترانزیتی کشور به گونه ای که ترانزیت کالاهای شبه قاره هند از طریق ایران چند مسیر تعریف شده داشته باشد و بارها بین این مسیرها تقسیم شود، بیان کرد: این موضوع موجب افزایش امنیت و کاهش وابستگی کشور می شود.

این کاربر تین نیوز، ادامه داد: مطمئنا وجود خط کریدور ترکیبی راه آهن قزوین رشت انزلی باکو گرجستان، می تواند تضمین کننده آینده امنیت خط آهن جلفا و برعکس و حتی ترکیه باشد.

وی با بیان این که وابستگی زیاد به یک مسیر ترانزیتی پاشنه آشیل امنیت ملی کشور خواهد بود، گفت: استراتژی خطوط ترانزیتی چندگانه انعطاف پذیر، قابلیت تامین منافع ملی کشور دارند.

منبع : https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-237497

نظرات