چهارشنبه, ۳۰ خرداد , ۱۴۰۳
۰۳:۲۰:۴۹

تماس بگیرید: 0763209

بلاگ خبری

آخرین مطالب در حوزه حمل و نقل
باربری

بیش از ۳ میلیون تن کالای اساسی در حال ترخیص است

سخنگوی گمرک گفت: ۳ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۵۲۵ تن کالای اساسی از اماکن بندری و گمرکی در حال ترخیص است.

سید روح الله لطیفی در گفت و گو با  خبرنگار مهر در مورد موجودی کالاهای اساسی در اماکن بندری و گمرکات، اظهار کرد: از چهار میلیون و ۲۷۰ هزار تن کالای اساسی که موجود در بنادر و یا در حال تخلیه هستند سه میلیون و ۱۰۷هزار تن کالا در اماکن بندری و گمرکی هستند و تشریفات ترخیص آن در حال انجام است و ۱۷ شناور نیز با ۳۵۰ هزار و ۶۲۶ تن کالا در حال تخلیه کالاهای خود در بنادر هستند و ۸۱۱ هزار و۶۴۶ تن کالا نیز در ۱۶ شناور در صف تخلیه کالاهای اساسی قرار دارند.

سخنگوی گمرک ایران افزود: روزانه بیش از پنجاه هزار تن کالای اساسی  با بیش از دوهزار دستگاه کامیون و ۱۵۰ واگن از گمرکات اجرایی در حال ترخیص بوده و به شبکه توزیع و تولید ارسال می شود.

وی در خصوص کالاهای اساسی موجود در اماکن بندری و گمرکی توضیح داد: ذرت با دو میلیون و ۴۶ هزار و ۶۶۵ تن در صدر کالاهای موجود است که یک میلیون و  ۸۲۶ هزار و ۶۳۸ تن آن در جریان اقدامات مرتبط با ترخیص است و ۷۲ هزار و ۹۵۶ تن نیز در حال تخلیه از شناورها و ۱۴۷ هزار و ۷۱تن نیز در صف تخلیه شناورها قرار دارد.

لطیفی گفت: گندم با ۸۲۳ هزار و ۹۰۸ تن دومین کالای اساسی از نظر میزان موجودی است که در حال ورود و توزیع به کشور بوده که ۲۹۷ هزار و ۷۴ تن آن در اماکن بندری و در حال مقدمات ترخیص، ۱۱۸هزار و ۹۶۷ تن در حال تخلیه و ۴۰۷ هزار و ۸۶۷ تن نیز در شناورها منتظر تخلیه هستند.

وی افزود: بعد از ذرت و گندم، دانه های روغنی و روغن خام بیشترین موجودی و ذخایر را  در بین کالاهای اساسی در بنادر کشور به خود اختصاص داده است، دانه های روغنی و سویا با ۵۹۲ هزار و ۷۴۳ تن که ۳۵۴ هزار و ۱۰تن آن در اماکن بندری در حال انجام اقدامات ترخیص و مابقی در حال تخلیه و یا در صف تخلیه از شناورها هستند، و ۳۵۰ هزار و ۸۶۵ تن روغن خام در اماکن بندری در حال ورود به کشور و  توزیع در چرخه تامین و کارخانه ها هستند. 

سخنگوی گمرک ایران در خصوص سایر کالاهای اساسی موجود و در حال ترخیص در گمرکات و بنادر گفت: جو با ۲۰۳ هزار و ۶۳۴ تن که ۱۹۵ هزار و ۳۳۱ تن آن در اماکن بندری در حال اقدام برای ترخیص است  و مابقی در حال تخلیه از شناورها، برنج با ۱۱۱ هزار و ۸۲۲ تن که ۸۰ هزار و ۲۴۰ تن آن در حال انجام تشریفات ترخیص بوده و ۳۱ هزار و ۵۸۲ تن آن در حال تخلیه از شناورها است و ۷۶ هزار و ۸۶۷ تن شکر خام که سه هزار و ۳۶۷ تن آن در حال انجام تشریفات ترخیص بوده و ۷۳ هزار و ۵۰۰ تن آن نیز در شناورها منتظر تخلیه هستند.

وضعیت کالاهای اساسی در حال ترخیص تا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

کالامیزان موجودی
گندم۲۹۷ هزار و ۷۴ تن
ذرتیک میلیون و ۸۲۶ هزار و ۶۳۸ تن
جو۱۹۵ هزار و ۳۳۱ تن
سویا۷۷ هزار و ۴۶۹ تن
برنج۸۰ هزار و ۲۴۰ تن
شکر۳ هزار و ۳۶۷ تن
روغن خام۳۵۰ هزار و ۸۶۵ تن
دانه‌های روغنی۲۷۶ هزار و ۵۴۱ تن

منبع : mehrnews.com/xXHqT

نظرات