سه شنبه, ۲۶ تیر , ۱۴۰۳
۱۱:۰۱:۴۰

تماس بگیرید: 0763209

بلاگ خبری

آخرین مطالب در حوزه حمل و نقل
باربری

استریپ و استافینگ

Strip یعنی بار از درون کانتینر تخلیه شده و Stuffing یعنی بار دوباره داخل کانتینر پر شده که توسط دستگاه های مجهز و نیروهای متخصص در پایانه های کانتینری و غیر کانتینری و انبارها انجام میشود.

مراحل انجام عملیات استریپ:

خدمات اسنادی:

 1. ارائه لیست جا به جایی به محوطه استریپ
 2. مراجعه صاحب کترخیص کار با در دست داشتن برگه جا به جایی
  عملیات:
 3. فک پلمپ در حضور نماینده ی صاحب کالا
 4. خالی کردن بار با کارگر یا لیفتراک
 5. انتقال کانتینر خالی به دپو کشتیرانی
 6. تحویل رسید کانتینر

مراحل انجام عملیات استافینگ

صاحب کالا:

 1. ارائه نامه کشتیرانی به محوطه ی نگهدارنده ی کانتینر
 2. تحویل لیست رسوب کانتینر به واحد عملیات
  واحد اسنادی:
 3. ثبت در سیستم اسنادی و زدن پذیر
  عملیات:
 4. مراجعه بار شمار وکشنده به ترمینال کانتینر خالی جهت انتقال کانتینر
  در صورتی که کانتینرها سالم بود
 5. ثبت کانتینرهای ورودی دی سیستم هند هلد
 6. چیدمان بار درون کانتینر به شکل کارگری یا لیفتراکی
 7. چک کردن بار پس از تائید نماینده صاحب کالا و پلمپ محوطه و پلمپ کشتیرانی
 8. مراجعه به پورت اپراتور و قرار دادن کانتینر در لیست کشتی
 9. هماهنگی و تحویل کانتینر به پورت اپراتور و اخذ رسید با مهر

خدمات استافینگ بیشتر به جهت بارگیری کالا به منظور صادرات انجام می گردد.

منبع : https://irclearance.com/

نظرات