سه شنبه, ۸ خرداد , ۱۴۰۳
۲۳:۵۵:۱۸

تماس بگیرید: 0763209

بلاگ خبری

آخرین مطالب در حوزه حمل و نقل
باربری

آخرین وضعیت تخلیه کالاهای اساسی در بنادر ایران

کالاهای اساسی تخلیه شده در بنادر کشور طی هشت ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی ۳۲ درصدی داشته است.

کالاهای اساسی تخلیه شده در بنادر کشور طی هشت ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی ۳۲ درصدی داشته است.

به گزارش تین نیوز، میزان تخلیه کالاهای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر و روغن در بنادر کشور طی هشت ماهه سال ۱۴۰۰ معادل ۱۷ میلیون و ۸۹۵ هزار و ۱۵۱ تن بود که در قیاس با تخلیه ۱۳ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۱۷۱ تنی کالا های اساسی طی مدت مشابه سال گذشته، رشد ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد.

میزان تخلیه گندم طی هشت ماهه سال ۱۴۰۰ معادل ۳ میلیون و ۸۷۰ هزار و ۶۲۱ تن بود که نسبت به تخلیه ۲ میلیون و ۷۴۰ هزار و ۸۳۲ تنی در مدت مشابه سال ۹۹، رشد ۴۱ درصدی داشته است.

میزان تخلیه جو طی هشت ماهه سال ۱۴۰۰ معادل ۲ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۶۷۶ تن بود که نسبت به تخلیه ۱ میلیون و ۳ هزار و ۲۴۴ تنی در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۴۳ درصدی را نشان می‌دهد.

میزان تخلیه ذرت طی هشت ماهه سال ۱۴۰۰ معادل ۵ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۹۵۷ تن بود که نسبت به تخلیه ۵ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۱۵۱ تنی در مدت مشابه سال گذشته، کاهش۴  درصدی داشته است.

میزان تخلیه سویا طی هشت ماهه سال ۱۴۰۰ معادل ۳ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۳۷۴ تن بود که نسبت به تخلیه ۱ میلیون و ۹۲۱ هزار و ۸۲۵ تنی در مدت مشابه سال ۹۹، رشدی معادل ۸۵ درصد را تجربه می‌کند.

میزان تخلیه برنج طی هشت ماهه سال ۱۴۰۰ معادل ۱۶۴ هزار و ۵۰۳ تن بود که نسبت به تخلیه ۱۷۶ هزار و ۷۶۹ تنی آن در مدت مشابه سال گذشته، کاهشی برابر ۷ درصد داشته است.

میزان تخلیه شکر در بنادر کشور طی هشت ماهه سال ۱۴۰۰ معادل ۸۵۳ هزار و ۴۴۶ تن بود که نسبت به تخلیه ۱ میلیون و ۶۴ هزار و ۲۰۴ تنی آن در مدت مشابه سال ۹۹، کاهش ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، همچنین میزان تخلیه روغن در بنادر کشور طی هشت ماهه سال ۱۴۰۰ معادل ۱ میلیون و ۳۳۰ هزار و ۵۷۴ تن بود که نسبت به تخلیه ۶۸۹ هزار و ۱۴۶ تنی این کالای اساسی در مدت مشابه سال قبل، حاکی از رشد ۹۳ درصدی است.

منبع : https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-237706

نظرات