چهارشنبه, ۳۰ خرداد , ۱۴۰۳
۰۱:۲۲:۲۴

تماس بگیرید: 0763209

بلاگ خبری

آخرين مطالب در حوزه حمل و نقل
محدودیت صادرکنندگان جهت انتقال پروانه صادراتی به واردکنندگان دیگر موقتا برطرف شد

محدودیت صادرکنندگان جهت انتقال پروانه صادراتی به واردکنندگان دیگر موقتا برطرف شد

با دستور رئیس جمهور به رئیس کل بانک مرکزی برای همکاری با صادرکنندگان در بازگشت ارز صادراتی، محدودیت صادرکنندگان جهت انتقال پروانه صادراتی به واردکنندگان دیگر، موقتا برطرف شد. ?بر این اساس،خبرها حکایت از آن است که محدودیت صادرکنندگان جهت انتقال پروانه صادراتی خود به واردکنندگان دیگر موقتا برطرف شده است. ?پیش از این، مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که قصد دارند ...