جمعه, ۱۱ خرداد , ۱۴۰۳
۰۳:۳۳:۴۴

تماس بگیرید: 0763209

بلاگ خبری

آخرين مطالب در حوزه حمل و نقل

نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

صادرکنندگان می باید حداقل 80 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر 20 درصد ان را بصورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک ها و صرافی های مجاز به فروش برسانند . در کلیه مفاد این مصوبه فروش ارز به صورت حواله ارزی باید در سامانه نیما و به صورت اسکناس ، باید در سامانه ...