سه شنبه, ۲۹ خرداد , ۱۴۰۳
۱۲:۳۸:۲۷

تماس بگیرید: 0763209

بلاگ خبری

آخرين مطالب در حوزه حمل و نقل

بازگشت آرامش به بازار موبایل

بازار موبایل به آرامش نسبی دست یافته است چراکه ۵۰۰ هزار گوشی که در پشت سد گمرک مانده بود اکنون در بازار توزیع شده است. با اینهمه این بازار همچنان پیچیدگی های خود را دارد. بازار؛ گروه فناوری: قیمت موبایل کاهش یافته و ۵۰۰ هزار گوشی که در پشت سد گمرک گیر کرده بودند ترخیص شده و وارد بازار شده اند. دلیل ...