چهارشنبه, ۳۰ خرداد , ۱۴۰۳
۰۲:۰۵:۵۵

تماس بگیرید: 0763209

بلاگ خبری

آخرين مطالب در حوزه حمل و نقل

مقصر اصلی در ترخیص بیش از ۸۱ هزار تن ذرت ناهماهنگی بین وزارتخانه هاست

سخنگوی کمیسیون کشاورزی در مورد قانونی بودن یا نبودن ترخیص بیش از ۸۱ هزار تن ذرت از گمرک و انتقادات وزارت جهاد گفت: وزارت صمت، وزارت جهاد و گمرک هیچ تقصیری ندارند. علت اصلی چنین مشکلی مخالفت با توافقنامه بازگشت اختیارات سابق وزارت جهاد به این وزارتخانه است. علت مخالفت هم مجهول است. معین الدین سعیدی در گفت وگو با ایسنا، ...