چهارشنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۳
۰۰:۰۰:۲۱

تماس بگیرید: 0763209

بلاگ خبری

آخرين مطالب در حوزه حمل و نقل
باربری

حمل و نقل عمومی پایتخت آماده بازگشایی مدارس

با اینکه روز و ماه دقیق بازگشایی حضوری مدارس و حضور دانش آموزان در مدارس در آغاز سال تحصیلی جدید به دلیل ویروس کرونا و شیوع بیماری به طور یکسان هنور مشخص نیست، اما با این حال حمل و نقل عمومی در حالت آماده باش است تا هر زمانی که اعلام شد دانش آموزان می توانند حضوری به مدرسه بروند، ...