web analytics
پنج شنبه, ۷ بهمن , ۱۴۰۰
۲۰:۴۵:۵۰

تماس بگیرید: 0763209

بلاگ خبری

آخرين مطالب در حوزه حمل و نقل

تهاتر مطالبات و بدهی‌های تعدادی از شرکت‌های خصوصی با دولت

 به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت» هیات وزیران در جلسه ۹ مهر ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با تهاتر مطالبات تعدادی از اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی مندرج در پیوست با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی‌سازی، سازمان امور ...