چهارشنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۳
۰۱:۱۸:۲۵

تماس بگیرید: 0763209

بلاگ خبری

آخرين مطالب در حوزه حمل و نقل
باربری

ایمنی حمل و نقل؛ عامل مهمی در توسعه اقتصاد ملی

تهران- ایرنا- ایمنی از عوامل مهم و تاثیرگذار در حمل و نقل است كه از یك طرف اطمینان شبكه حمل و نقلی كشور را بالا می برد و از طرفی نیز باعث توسعه اقتصادی می شود. در این میان عامل انسانی به عنوان مهمترین مقوله در ایجاد آن نقش دارد؛ از این رو ایمنی حمل و نقل نیازمند عزمی ملی ...