سه شنبه, ۲۹ خرداد , ۱۴۰۳
۱۳:۴۱:۲۹

تماس بگیرید: 0763209

بلاگ خبری

آخرين مطالب در حوزه حمل و نقل

احتمال افزایش دوباره قیمت خودرو در دوماه آینده!

بهنیا، سخنگو انجمن سازندگان قطعات خودرو گفت: ارزش مالی خودروهای کف خودروسازان حدود ۳ هزارمیلیارد تومان برآورد شده است. بازار؛ گروه ‌خودرو: افزایش نرخ ارز توام با چالش‌های تامین مواد اولیه و گمرکی، مثلث مشکلات فعلی قطعه‌سازی و زنجیره ‌تامین را ایجاد کرده‌اند. برآیند فشارهای ناشی از موارد مذکور به صنعت قطعه‌سازی تنها عامل رشد افسارگسیخته قیمت خودروها است.از همین رو تنها ...