سه شنبه, ۲۶ تیر , ۱۴۰۳
۱۱:۴۲:۵۵

تماس بگیرید: 0763209

بلاگ خبری

آخرين مطالب در حوزه حمل و نقل
باربری

کلیه مدیران محترم شرکت های حمل و نقل تحت پوشش

با سلام:           احتراماً به آگاهی میرساند بر اساس هماهنگی به عمل آمده با مدیریت محترم پایانه بار و انجمن رانندگان اعلان بار روز یکشنبه مورخ 1400/12/29 لغایت 1401/01/01 به مدت 48 ساعت تعطیل است و شروع اعلان بار از ساعت 8 صبح مورخ 1401/01/02 می باشد ضمنا اعلان بار ساعت 20 مورخ 1401/01/12 لغایت ساعت 14 مورخ 1401/01/13 تعطیل و ...