چهارشنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۳
۰۱:۴۱:۱۵

تماس بگیرید: 0763209

بلاگ خبری

آخرين مطالب در حوزه حمل و نقل
باربری

استریپ و استافینگ

Strip یعنی بار از درون کانتینر تخلیه شده و Stuffing یعنی بار دوباره داخل کانتینر پر شده که توسط دستگاه های مجهز و نیروهای متخصص در پایانه های کانتینری و غیر کانتینری و انبارها انجام میشود. مراحل انجام عملیات استریپ: خدمات اسنادی: ارائه لیست جا به جایی به محوطه استریپمراجعه صاحب کترخیص کار با در دست داشتن برگه جا به جاییعملیات:فک پلمپ در حضور نماینده ی صاحب ...