سه شنبه, ۲۶ تیر , ۱۴۰۳
۱۰:۱۷:۲۷

تماس بگیرید: 0763209

بلاگ خبری

آخرین مطالب در حوزه حمل و نقل

حق توقف (حق خواب) برای انواع کامیون و کشنده در سال۱۴۰۲ -۱۴۰۱

  • بخشنامه جدید به شماره  ۹۹/۷۵۳۰/الف/ک مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۰۱  کانون محترم انجمن های صنفی کارفرمایان شرکتهای حمل و نقل کالای کشور در خصوص حق توقف برای انواع کامیون ها ارسال می گردد.
  • لازم به ذکر است این بخشنامه از مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۰۱  لازم الاجرا می باشد.
  • هر ساله ، کانون انجمن های صنفی کشور با هماهنگی با کانون رانندگان کشور ، نرخ و نحوه محاسبه حق توقف (حق خواب) انواع کامیون و کشنده برای یک سال را مشخص می نمایند.
  • امسال هم این بخشنامه طی نامه شماره ۴۰۰/۱۲۳۰۰ /الف/ک در مورخ ۰۵/ ۰۹/ ۱۴۰۱ توسط آن کانون محترم جهت اجرا از تاریخ ۰۵/ ۰۹ / ۱۴۰۱ صادر شده است.
  • که بر اساس بخشنامه مذکور، مدت زمان توقف برای بارگیری و تخلیه کمرشکن ۲۴ ساعت، انواع بوژی کش ۴۸ ساعت و سایر کامیون ها اعم از اتاق دار و کشنده های بارگیری ۷ساعت و تخلیه ۷ ساعت و جهت کامیون های یخچالدار ۴ ساعت بارگیری و ۴ ساعت تخلیه تعیین شده است. 
  • ضمنا در صورتیکه که راننده در حمل و رسیدن به مقصد در زمان تعیین شده و عرفی تاخیر داشته باشد، جریمه دیرکرد در نظر گرفته شده است.

نظرات