پنج شنبه, ۱۴ فروردین , ۱۳۹۹
۱۹:۵۰:۲۹

تماس بگیرید: 0763209

بلاگ خبری

آخرين مطالب در حوزه حمل و نقل
تعرفه حق توقف ( نرخ حق خواب )

تعرفه حق توقف ( نرخ حق خواب ) بندرعباس

بخشنامه و تعرفه کانون محترم انجمن های صنفی کارفرمایان شرکتهای حمل و نقل کالای کشور در خصوص حق توقف برای انواع کامیون ها تعرفه حق توقف ( نرخ حق خواب ) تعرفه حق توقف ( نرخ حق خواب )